Vấn đề thanh toán khi đăng ký sim giá rẻ tại Nhật Bản