Thông báo mới: Nhật Bản sẽ nghiêm ngặt hơn khi cấp visa du học đối với 5 quốc gia trong đó có Việt Nam