Nhật Bản vươn lên trở thành cường quốc số 1 về Bitcoin với hơn 50%