Iphone 8 nhanh hơn các thiết bị Android đến mức không thể tin nổi