Du học sinh, tu nghiệp sinh ở nhật có nên dùng wifi con chó Softbank