Con đường nhanh và tiết kiệm chi phí để làm kĩ sư ở Nhật Bản