Adidas giảm giá 80% nhiều sản phẩm từ 28/10 - 29/10